Y-STORE

Od začiatku nášho fungovania, hlavným cieľom našej firmy je „spolupracovať a byť partnerom“ vo výrobnej činnosti.
Každá jedna prospešne fungujúca výrobná firma sa snaží eliminovať neplánovanú odstávku výroby či už aktívnou alebo preventívnou údržbou.
Každá jedna údržba je zároveň investícia do náhradných dielov zo strany výrobnej firmy. Pre zníženie nákladov ponúkame riešenie Y-STORE.
Y-STORE je priestor vo Vašej firme, kde sú uložené už dopredu vytypované diely, za ktorých nákup nič neplatíte.
Zoznam ako aj ceny dielov sú dopredu určené a schválené. Diely sa stanú majetkom firmy až po použití(vyskladnení) zo skladu – je to vlastne forma konsignačného skladu.
Pohyb tovaru sa kontroluje na mesačnej báze a na základe dopredu dohodnutých podmienok.

Výhodou Y-STORE :
– diely sú dostupné 7 dní v týždni a 24 hodín denne
– ceny dielov sú dopredu dohodnuté (eliminujete výskyt ďalších výdavkov, ako sú extra náklady za dopravu, prípadne medziročné zvýšenie cien, prípadne drahšie nákupné ceny v iných spoločnostiach)
– urýchli plánovanie preventívnej údržby
– nulové finančné investície do skladových zásob (náhradných dielov)