0915 707 737 ycon@ycon.sk
Y-STORE

Hlavným cieľom našej spoločnosti je „spolupracovať a byť partnerom“ vo výrobnej činnosti. Každá prosperujúca firma sa snaží eliminovať neplánovanú odstávku výroby pravidelnou údržbou a investovaním do náhradných dielov. Preto ponúkame riešenie Y-store, pri ktorom sú náhradné komponenty dostupné 7 dní v týždni a 24 hodín denne pri dodržaní stabilných cien priamo vo vašej spoločnosti. Prítomnosť týchto komponentov urýchli plánovanie preventívnej údržby a eliminuje budúce investície do skladových zásob.