Montáž

Pre našich zákazníkov zabezpečujem rôzne montážne práce.

Montážni pracovníci našej firmy disponujú školeniami BOZP, pri výkone práci dodržujú predpisy jednotlivých firiem a samozrejme majú na sebe všetky predpísane OOPP.
Náradie, ako aj použitý montážny materiál vyhovuje požadovaným predpisom.
Pri montáži kompresorov, vzduchových rozvodov, tlakových nádob zabezpečujeme aj revízne správy.