0915 707 737 ycon@ycon.sk
Montáž

Pre firmy zabezpečujeme rôzne montážne práce. Naši montážni pracovníci disponujú školeniami BOZP, pri výkone svojej práce dodržiavajú predpisy jednotlivých firiem. Pri montáži kompresorov, vzduchových rozvodov a tlakových nádob zabezpečujeme aj revízne správy.