0915 707 737 ycon@ycon.sk

Naša certifikácia

V tom, čo robíme, sa snažíme byť profesionáli a najlepší. Náš systém manažérstva kvality spĺňa normu STN EN ISO 9001:2016/ EN ISO 9001:2015
iso